Lending and risks

Кредитування та ризики:Навчальний посібник.-К.:"Видавничий дім"Професіонал",2008.-480 с.

У начальному посібнику висвітлюються організаційні функції центрального банку України — Національного банку. Розкривається основне завдання НБУ, функції та операції. Визначаються зміст цілі та місце грошово-кредитної політики НБУ в загальнодержавній соціально-економічній політиці, дасться характеристика фінансових інструментів реалізації монетарної політики. Значну увагу автори приділяють висвітленню діяльності центрального банку України у сучасних умовах.

У посібнику використана інформаційна база, законодавчі та нормативні акти з банківської ді­яльності, аналітичні та статистичні видання Національного банку України.

Навчальний посібник розрахований на працівників банківських та фінансових установ, студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістерських програм, а також усіх, хто ціка­виться проблемами регулювання грошового ринку.

Вперше даний навчальний посібник був виданий в Університеті економіки та права «КРОК» (м. Київ) у 2007 році.