Фінанси

«Поріг рентабельності» (точка беззбитковості) і методи розподілу постійних витрат

Орлов. Планування діяльності промислового підприємства

Наступний елемент, який має важливе значення в управлінні прибутком, - це «поріг рентабельності» (точка беззбитковості). «Поріг рентабельності - це така виручка від реалізації, при якій підприємство не має збитків, але ще не має і прибутків» [46, с 185]. В економічній літературі цей показник також називають «точкою беззбитковості», «беззбитковим (чи безприбутковим) оборотом», «критичною точкою» і т. д.
«Точка беззбитковості» (Тб) звичайно розраховується в такий спосіб:


У чисельнику цієї формули - «постійні витрати» (Впост), а в знаменнику - маржинальний прибуток (різниця між ціною (Ц) і змінними витратами - Взм) на одиницю продукції.
Основне обмеження цієї формули наступне: по ній можна розрахувати Тб тільки у випадку, якщо підприємство випускає «одне найменування виробів».
Щоб уникнути цього обмеження, Є. С. Стоянова пропонує «постійні витрати» розподілити між виробами «пропорційно виручці від реалізації», в інших джерелах пропонується їх розподіляти пропорційно змінним витратам, кількості годин роботи устаткування, зарплаті виробничих робітників (підрядників) і т. д.
Зрозуміло, що залежно від обраної «бази розподілу», результати будуть істотно відрізнятися, а це вже викликає сумнів у коректності цього методу.
Оскільки наші заперечення носять принциповий характер* спробуємо дати аналіз різних ситуацій і пояснити сутність процесів.
Для аналізу візьмемо приклад із підручника «Фінансовий менеджмент» за редакцією Є. С Стоянової [46, с 365-367], зменшивши обсяги продажу в 1 000 разів і ввівши ціни на вироби.
Підприємство «Альфа» спеціалізується на випуску меблів. Основними є три види продукції: книжкові полиці, набори дачних меблів, набори кухонних меблів. Виручка від реалізації всіх видів продукції -456,5 тис. грн., непрямі витрати - 164 тис. грн. Непрямі витрати розподіляються по виробах пропорційно витратам праці на їх виготовлення: книжкові полиці - 0,12 год. на одиницю, набір дачних меблів -0,6 год., набір кухонних меблів - 0,9 год.
Результати розрахунків трьома методами: пропорційно кількості годин, затрачуваних на виріб, виручці від продажу і маржинального прибутку подано в табл.12.5. У цій таблиці найменування показників приведені відповідно до їх назви в даному підручнику, тобто замість «валової маржі», «порога рентабельності» в Є. С. Стоянової відповідно «маржинальний прибуток», «точка беззбитковості» і «беззбитковий оборот» (при розрахунку в цілому по підприємству). Дані по розподілу «умовно-постійних витрат» пропорційно витратам праці і виручці взято з цитованого підручника [46, с 365-367], а для розподілу по «маржинальному прибутку» виходили з наступних міркувань. Маржинальна теорія твердить: у «точці беззбитковості» маржинальний прибуток дорівнює постійним витратам.

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk3
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk3 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.