Tarasyuk. Planning of enterprise activity

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні, методо­логічні та практичні питання планування діяльності підприємства в умовах ринку та конкуренції.

Навчальний посібник розраховано на студентів, які навчаються за програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і спеці­алістів економічних фахових спрямувань, а також студентів інших спеціальностей. Посібник може бути корисний аспірантам, викла­дачам, керівникам, менеджерам та спеціалістам, які займаються плануванням діяльності підприємств.